Valiliğimizce hazırlanan ve uygulamaya başlanan Etik Atmosfer Verimli Hizmet Projesi I. Aşaması çerçevesinde; Etik Eğiticileri; İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Mehmet AKBULUT, Tapu Kadastro 9. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet ÖZÇELİK, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Muhammet SİYAH ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon Ekibi Üyesi Tarih Öğretmeni Erol ŞAHİN tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yönetici ve personeline yönelik Etik Liderlik Eğitimleri 06/01/2015-20/01/2015 tarihleri arsında verilmiştir.

Projenin I. Aşaması kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yönetici ve personeline yönelik eğitimler Haziran 2015 sonuna kadar devam edecektir.

Proje ile hedeflenenler:

Projenin hedef grubunda yer alan personelin, verilen eğitimler sonucunda vatandaşa daha kalitelihizmet sunabilmelerini sağlamak, Kurum ve Kuruluşlar arası koordinasyonu geliştirerek vatandaşın kaliteli hizmet almasının yanında çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmak. Kamu hizmetlerini halkın istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirmek. Vatandaşımızın devlete olan güvenini ve devlet vatandaş kaynaşmasını pekiştirerek Kamu Kurumlarında ve toplumda etik kültürünü yerleştirmek.