Müdürlüğümüzceuygulanmakta olan Etik Atmosfer Verimli Hizmet Projesinin 2. Aşaması 18 Aralık 2015 Cuma günü Vali Yardımcısı Sayın Şükrü Kara Başkanlığında;Etik Eğiticileri, Projenin 1.Aşamasında eğitim verilen 7 Kurumun yöneticileri ve 2. Aşamasında eğitim verilmesi planlanan 23 Kurum yöneticilerinden oluşan Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısıyla başlamış oldu.

Projenin 2. Aşamasında;

İlimizdeki 23 ayrı Kurumdan 2336 personelbir günlük etik eğitimlerine alınacaktır.Eğitimlerde katılımcılara katılım belgeleri düzenlenmekte, anketlerle geri dönüşümleryapılmakta, değerlendirilmekte ve raporlaştırılmaktadır.

Projeyle Hedeflenenler;

Projenin hedef grubunda yer alan personelin, verilen eğitimler sonucunda vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak Kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu geliştirerek vatandaşların kaliteli hizmet almasının yanında çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmak, Kamu hizmetlerini halkın istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirmek, Vatandaşlarımızın devlete olan güvenini ve devlet vatandaş kaynaşmasını pekiştirerek, Kamu Kurumlarında ve Toplumda etik kültürünü geliştirmek.